Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς

 

Μεταμoσχεύσεις κερατοειδούς

Η αντικατάσταση του Κερατοειδούς ή τμήματός του από τον κερατοειδή κάποιου άλλου δότη ονομάζεται Μεταμόσχευση Κερατοειδούς.

Οι βασικές αιτίες που οδηγούν σε μεταμόσχευση του κερατοειδή χιτώνα του ματιού είναι:

  • τραυματισμοί και μολύνσεις
  • προχωρημένος κερατόκωνος
  • θολερότητες ή ουλές κ.α.

 

Οι κυριότερες μέθοδοι μεταμόσχευσης του κερατοειδή είναι η μεταμόσχευση ολικού πάχους ή διαμπερής κερατοπλαστική, η μεταμόσχευση μερικού πάχους και η κερατοπρόσθεση.

Ο κερατοειδικός ιστός για μεταμόσχευση προέρχεται από Τράπεζες οφθαλμών. Τα μοσχεύματα σπάνια απορρίπτονται από τον οργανισμό και τα κύρια σημεία που προειδοποιούν για την κατάσταση αυτή είναι η ερυθρότητα του ματιού και η επιδείνωση της όρασης. Οι επιπλοκές από την επέμβαση (εκτός της απόρριψης του μοσχεύματος) είναι ίδιες με αυτές άλλων οφθαλμολογικών επεμβάσεων όπως μόλυνση, φλεγμονή, αιμορραγία, αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης κ.α. και αντιμετωπίζονται ανάλογα.

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ με το εξελιγμένο λογισμικό του FS200 της WaveLight δίνεται η δυνατότητα στο χειρουργό να δημιουργήσει κερατοειδικές τομές προσαρμοσμένες στις χειρουργικές απαιτήσεις κάθε ασθενή:

-κυκλικές ή ελλειπτικές τομές
-side cuts
-reverse cuts

Η γνώμη σας
Περισσότερα