Πριν την επέμβαση

 

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ  η επέμβαση του Καταρράκτη αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία όπου τα πάντα είναι προγραμματισμένα με κάθε λεπτομέρεια σκοπεύοντας πάντα στο καλύτερο δυνατό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Ο πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος και η Οπτική Βιομετρία -μια ειδική εξέταση- που θα πρέπει να κάνετε πριν την επέμβαση του καταρράκτη είναι το πρώτο βήμα στην απόφασή σας να αφαιρέσετε τον καταρράκτη. Με την εξέταση της Οπτικής Βιομετρίας θα  μετρήσουμε με ακρίβεια τον οπτικό άξονα, την επιφάνεια καμπυλότητας και την ισχύ του ενδοφθάλμιου φακού ο  οποίος θα αντικαταστήσει το φυσικό φακό του ματιού σας που έχει θολώσει εξαιτίας του καταρράκτη.

Με βάση το αποτέλεσμα από τη συγκεκριμμένη μέτρηση  θα επιλέξουμε τον κατάλληλο ενδοφακό για την περίπτωσή σας ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό μετεγχειρητικό οπτικό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την επέμβαση, ο χειρουργός μας θα συζητήσει μαζί σας με κάθε λεπτομέρεια τις ιδιαίτερες οπτικές σας ανάγκες και θα απαντήσει  σε κάθε απορία σας. Ανάλογα με τα συμπτώματα και τις οπτικές σας ανάγκες, θα αποφασίσετε μαζί για το χρόνο της επέμβασης.

Η γνώμη σας
Περισσότερα