Τι είναι το γλαύκωμα

 

Τι είναι το γλαύκωμα

Γλαύκωμα είναι η πάθηση του οφθαλμού που χαρακτηρίζεται από την προοδευτική καταστροφή του οπτικού νεύρου λόγω υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης.

Το γλαύκωμα οφείλεται στη διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα στην παραγωγή και την αποχέτευση του υγρού που κυκλοφορεί μέσα στο μάτι –υδατοειδές υγρό όπως αποκαλείται – με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η υψηλή πίεση μέσα στο μάτι πιέζει τα αγγεία που τρέφουν το οπτικό νεύρο του ματιού με αποτέλεσμα να προκαλούνται σημαντικές αλλοιώσεις στην όραση. Εάν η ενδοφθάλμια πίεση παραμείνει πολύ υψηλή, για μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερα νευρικά κύτταρα καταστρέφονται και το οπτικό πεδίο περιορίζεται. Εάν η κατάσταση αυτή δε διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη τύφλωση.

Οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν γλαύκωμα δεν αντιλαμβάνονται κάποιο σύμπτωμα παρά μόνο όταν ήδη έχουν χάσει ένα σημαντικό μέρος από την όρασή τους. Το γεγονός ότι η χαμένη όραση από το γλαύκωμα δεν ανακτάται ποτέ, επιβάλλει την τακτική εξέταση από τον οφθαλμίατρο όλων των ατόμων άνω των 60 ετών, κυρίως όμως όσων ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για ύπαρξη γλαυκώματος.Σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι:

  • έχουν ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένειά τους
  • έχουν υψηλή ενδοφθάλμια πίεση
  • είναι διαβητικοί

 

Θυμηθείτε:

Το γλαύκωμα είναι μία σοβαρή, χρόνια εξελικτική πάθηση του οπτικού νεύρου και των οπτικών ινών του ματιού που μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση εφόσον δε διαγνωστεί και αντιμετωπισθεί έγκαιρα.

Είναι μια ύπουλη ασθένεια γιατί δεν έχει συμπτώματα (με εξαίρεση κάποιους τύπους γλαυκώματος – όπως το οξύ γλαύκωμα) και όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα οι βλάβες είναι προχωρημένες και μη αναστρέψιμες.

Η γνώμη σας
Περισσότερα