Τα στάδια του γλαυκώματος

 

Τα στάδια του γλαυκώματος

Το γλαύκωμα είναι μία σοβαρή, χρόνια εξελικτική πάθηση του οπτικού νεύρου και των οπτικών ινών του ματιού που μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση εφόσον δε διαγνωστεί και αντιμετωπισθεί έγκαιρα.

Είναι μια ύπουλη ασθένεια γιατί δεν έχει συμπτώματα (με εξαίρεση κάποιους τύπους γλαυκώματος – όπως το οξύ γλαύκωμα) και όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα οι βλάβες είναι προχωρημένες και μη αναστρέψιμες.

Έτσι, εάν :

  • είστε πάνω από 60 ετών ή
  • έχετε ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένειά σας ή
  • έχετε υψηλή ενδοφθάλμιο πίεση ή
  • είστε διαβητικοί

μη ξεχνάτε να επισκέπτεσθε τακτικά τον οφθαλμίατρο.

 

Τα στάδια εξέλιξης του γλαυκώματος είναι:

1ο στάδιο
Το γλαύκωμα συνήθως στα πρώϊμα στάδια δεν προκαλεί συμπτώματα. Ετσι, ελλείμματα του οπτικού πεδίου δεν υπάρχουν πάντοτε κατά τα πρώϊμα στάδια της νόσου.

2o στάδιο
Με τη πάροδο του χρόνου, η βλάβη των οπτικών ινών εκδηλώνεται με βαθμιαία απώλεια της περιφερικής όρασης.

3ο στάδιο
Καθώς το γλαύκωμα εξελίσσεται, αναπτύσσονται περιοχές σοβαρά μειωμένης αντίληψης στο εκτός “κεντρικής περιοχής” τμήμα του οπτικού πεδίου, επιτρέποντας τελικά στον πάσχοντα να βλέπει μόνο το κεντρικό τμήμα μιας εικόνας λόγω περιορισμού της περιφερικής όρασης.

4o στάδιο
Αν δεν ανακαλυφθεί έγκαιρα το γλαύκωμα ή αν η θεραπεία συνεχώς παραμελείται, τότε η βλάβη από τη περιφέρεια επεκτείνεται και προς το κέντρο.

5o στάδιο
Με τη πάροδο του χρόνου το γλαύκωμα μπορεί να καταλήξει σε μόνιμη τύφλωση.

 

 

Η γνώμη σας
Περισσότερα