Φαρμακευτική αντιμετώπιση

 

Φαρμακευτική Αγωγή

Τα φάρμακα αποτελούν την πιο κοινή και πρώιμη θεραπευτική αντιμετώπιση του χρόνιου γλαυκώματος ανοικτής γωνίας που αποτελεί και την πλέον συχνή μορφή γλαυκώματος. Είναι σε οφθαλμικές σταγόνες που λαμβάνονται πολλές φορές την ημέρα ή σε χάπια. Ορισμένα μειώνουν την παραγωγή του υδατοειδούς υγρού του οφθαλμού ενώ άλλα βελτιώνουν τη ροή προς τα έξω με αποτέλεσμα την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Τα αντιγλαυκωματικά φάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται τακτικά και σε συνεχή βάση. Κάποια από αυτά είναι δυνατόν να προκαλέσουν κεφαλαλγίες, θολερή όραση, αίσθημα τσιμπίματος ή να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό ή την αναπνοή. Αν σας παρουσιαστεί κάποιο από αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να ενημερώσετε τον οφθαλμίατρό σας ώστε ή να τροποποιήσει τη δόση ή να αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή.

 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι πρέπει να βάζετε τις σταγόνες ή να παίρνετε τα χάπια για μεγάλο χρονικό διάστημα -όσο χρειάζεται για να ελέγχεται η πίεσή σας. Δυστυχώς πολλοί ξεχνούν ή και διακόπτουν τη θεραπεία αφού το γλαύκωμα συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Η γνώμη σας
Περισσότερα