Τεχνολογία

 

To OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ  διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό με ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας τα οποία διαρκώς ανανεώνονται & εμπλουτίζονται ακολουθώντας κάθε ιατρική και τεχνολογική εξέλιξη.

Στους χώρους της Μονάδας μας λειτουργούν:

> Εννέα σύγχρονα οφθαλμολογικά ιατρεία ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων

> Τρεις άριστα εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες

> Ιατρεία προεγχειρητικού ελέγχου

> Γραφεία μετεγχειρητικής ενημέρωσης

> Αίθουσες αναμονής

> Πρότυπο αμφιθέατρο, 35 θέσεων, εξοπλισμένο με σύστημα teleconference καλύπτοντας και τις πλέον απαιτητικές  προδιαγραφές άμεσης επικοινωνίας  ήχου και εικόνας.

 

Στον ιατρικό εξοπλισμό του Κέντρου μας περιλαμβάνονται:

 • Excimer Laser EX500 WaveLight
 • FemtoSecond Laser FS200 WaveLight
 • Χειρουργικό μικροσκόπιο OPMI LUMERA 700 ZEIS
 • Συστήματα Φακοθρυψίας STELLARIS PC – INFINITI – CENTURION
 • Τοπογραφία Κερατοειδούς VARIO TOPOLYZER
 • Aμπερομετρία WaveLight  ANALYZER
 • Παχυμετρία Κερατοειδούς NIDEK UP1000
 • Οπτική Τομογραφία CIRRUS  OCT ZEISS
 • Ενδοθηλιοσκόπιο TOPCON SP2000P
 • Selective Laser Trabeculoplasty  TANGO ellex
 • Corneal Cross Linking AVENDRO
 • Παιδικό διαθλασίμετρο PLUSOPTIX
 • Κορόμετρο COLVART
 • Contrast Sensitivity Test OPTEC 6500 STEREO OPTICAL
 • Οφθαλμικό Υπερηχογράφημα EYE CUBED ellex
 • Τονόμετρο Αέρος


Επικοινωνήστε μαζί μας
  και προγραμματίστε την επίσκεψή σας στο Κέντρο μας.

Θυμηθείτε: η υγεία των ματιών σας …φροντίδα μας καθημερινή!

Η γνώμη σας
Περισσότερα