Διαθλαστική Επέμβαση LASIK

 

Ήθελα πολύ να το κάνω! Είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή μου! Δεν χρειάζομαι πια τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής. Είμαι ευχαριστημένος που μπορώ να αθλούμε, να διαβάζω και να βλέπω τηλεόραση χωρίς αυτά.