Παιδοφθαλμολογίας

 

Στα σημαντικότερα οφθαλμολογικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας περιλαμβάνονται: στραβισμός, αμβλυωπία, διαθλαστικά προβλήματα, συγγενής απόφραξη ρινοδακρυϊκού συστήματος, συστηματικές παθήσεις με οφθαλμολογικές εκδηλώσεις, συγγενής καταρράκτης & συγγενές γλαύκωμα, παθήσεις του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού, οφθαλμολογικές λοιμώξεις.

Ορισμένα κληρονομικά, συγγενή ή και λοιμώδη οφθαλμικά νοσήματα εμφανίζονται στα νεογνά και απαιτούν άμεσο οφθαλμολογικό έλεγχο. Ορισμένες από αυτές τις καταστάσεις, όπως ο συγγενής καταρράκτης, μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιτυχία εάν θεραπευθούν μέσα στις πρώτες εβδομάδες από τη γέννηση.

Οι παράγοντες κινδύνου για οφθαλμολογικές παθήσεις σε ένα νεογέννητο είναι:

  • Ερυθρά της μητέρας
  • Αφροδίσια ή σχετιζόμενα με το AIDS νοσήματα
  • Παραμονή σε θερμοκοιτίδα επί μακρόν
  • Οικογενειακό ιστορικό ρετινοβλαστώματος, γενετικές παθήσεις ή συγγείς παθήσεις όπως καταρράκτης.

Και τα παιδιά όμως που δεν ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για εμφάνιση οφθαλμολογικών παθήσεων θα πρέπει να εξετάζονται στα μάτια τους από τον παιδίατρο ή τον οικογενειακό γιατρό από τις πρώτες ημέρες της γέννησής τους. Κάθε παιδί θα πρέπει το αργότερο μέχρι την προσχολική ηλικία να έχει εξετασθεί από τον οφθαλμίατρο. 

Η αμβλυωπία που είναι ένα από τα περισσότερο συνήθη προβλήματα κατά την προσχολική ηλικία (περίπου σε ποσοστό 2%) μπορεί να διορθωθεί ικανοποιητικά εάν διαγνωσθεί έγκαιρα. Η μειωμένη οπτική οξύτητα που γίνεται αντιληπτή στο ιατρείο ή κατά τον έλεγχο που γίνεται στο σχολείο απαιτεί περαιτέρω εξιολόγηση.

Κατά τη σχολική ηλικία, το μεγαλύτερο οφθαλμολογικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στα παιδιά είναι η διαθλαστική διαταραχή, όπως αυτή της μυωπίας που δεν έχει διορθωθεί. Για τα παιδιά που εξετάζονται μια φορά το χρόνο και δεν παρουσιάζουν κάποιο σύμπτωμα ή δεν ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για οφθαλμολογικές παθήσεις, ο οφθαλμίατρος θα καθορίσει τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει να τον επισκέπτονται.

Στο Παιδοφθαλμολογικό Τμήμα του ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ αντιμετωπίζεται διαγνωστικά και θεραπευτικά το σύνολο των οφθαλμολογικών προβλημάτων της παιδικής ηλικίας. 

Η γνώμη σας
Περισσότερα