Πιθανές επιπλοκές μετά από επέμβαση καταρράκτη

 

Πιθανές επιπλοκές μετά από επέμβαση καταρράκτη

Κατά κανόνα, η επέμβαση του καταρράκτη είναι επιτυχής και η όραση αποκαθίσταται άμεσα.

Επιπλοκές όπως μόλυνση, αιμορραγία ή πρόπτωση υαλώδους παρουσιάζονται σπάνια και συνήθως αντιμετωπίζονται, κάποιες φορές όμως μπορεί να οδηγήσουν και σε σοβαρή απώλεια όρασης.

Μετά την επέμβαση του καταρράκτη, σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών, το περιφάκιο δηλ. η φυσική μεμβράνη που συγκρατεί το φακό στη θέση του μπορεί να θολώσει.
Η εξέλιξη αυτή που ονομάζεται “θόλωση του περιφακίου” δεν είναι παθολογική, μπορεί να συμβεί έως και αρκετούς μήνες μετά την επέμβαση και αντιμετωπίζεται εύκολα και ανώδυνα με εφαρμογή laser στο ιατρείο.

Η γνώμη σας
Περισσότερα