Προεγχειρητικός έλεγχος

 

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ η επέμβαση του Καταρράκτη αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία όπου τα πάντα είναι προγραμματισμένα με κάθε λεπτομέρεια σκοπεύοντας πάντα στο καλύτερο δυνατό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Ο πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος και η Οπτική Βιομετρία -μια ειδική εξέταση- που θα πρέπει να κάνετε πριν την επέμβαση του καταρράκτη είναι το πρώτο βήμα στην απόφασή σας να αφαιρέσετε τον καταρράκτη. Με την εξέταση της Οπτικής Βιομετρίας θα μετρήσουμε με ακρίβεια τον οπτικό άξονα, την επιφάνεια καμπυλότητας και την ισχύ του ενδοφθάλμιου φακού ο οποίος θα αντικαταστήσει το φυσικό φακό του ματιού σας που έχει θολώσει εξαιτίας του καταρράκτη.

Έτσι, ο καταλληλότερος χρόνος για να χειρουργηθείτε είναι αυτός κατά τον οποίο τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με την όρασή σας, εξαιτίας του καταρράκτη, επηρεάζουν αρνητικά τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Σήμερα, οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της οφθαλμολογίας και οι προηγμένες τεχνικές στη χειρουργική του καταρράκτη έχουν συμβάλλει ώστε η επέμβαση του καταρράκτη να θεωρείται ως μια από τις ασφαλέστερες και επιτυχέστερες επεμβάσεις στο χώρο της υγείας.

Η γνώμη σας
Περισσότερα