Το γλαύκωμα στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Το γλαύκωμα στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ λειτουργεί τμήμα γλαυκώματος με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή του.

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου μας, εξειδικευμένοι οφθαλμίατροι αφού αξιολογήσουν το ατομικό και κληρονομικό ιστορικό κάθε ασθενή ξεχωριστά , θα προχωρήσουν στην εξέταση πέντε παραγόντων προκειμένου να διαγνώσουν την ύπαρξη γλαυκώματος:

  • της ενδοφθάλμιας πίεσης – Τονομέτρηση,
  • της μορφολογίας του οπτικού νεύρου – Οφθαλμοσκόπηση,
  • του οπτικού πεδίου – Αυτόματη Περιμετρία,
  • της εκτίμησης των μορφολογικών μεταβολών – OCT,
  • της τομογραφίας των οπτικών θηλών – HRT,
  • του ελέγχου της γωνίας όπου συναντάται η ίρις με τον κερατοειδή.
     

Ειδικότερα:

Τονομέτρηση
Με την τονομέτρηση ο ιατρός θα μετρήσει την ενδοφθάλμια πίεση. Οι φυσιολογικές πιέσεις συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 12-22 mmHg (τα “mmHg” αναφέρονται σε “χιλιοστά υδραργύρου” που είναι η μονάδα μέτρησης της πίεσης του ματιού).

Οφθαλμοσκόπηση
Ο οφθαλμίατρος θα εξετάσει το βυθό του ματιού σας και ειδικά το οπτικό νεύρο. νεύρο. Νεύρο που παρουσιάζεται “άσπρο” ή “κοίλο” ή δεν έχει το υγιές ροζ χρώμα αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη γλαυκώματος.

Αυτόματη περιμετρία ή οπτικά πεδία
Είναι ένα ειδικό τεστ με το οποίο καταγράφεται ολόκληρο το πεδίο της όρασης. Αλλοιώσεις οι οποίες οφείλονται στο γλαύκωμα εμφανίζονται στο οπτικό πεδίο και επισημαίνουν την έκταση του προβλήματος.

Οπτική τομογραφία (ΟCT)
Η περιγραφή της ανατομικής βλάβης του οπτικού νεύρου στο γλαύκωμα όπως αποδίδεται με την OCT είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο και για την πρώϊμη διάγνωση της νόσου αλλά και για την σταδιοποίηση και ανίχνευση πιθανής μεταβολής. Τα ευρήματα της εξέτασης έχουν σημαντική αξία στην πράξη και σε συνδυασμό με τα περιμετρικά δεδομένα από την εξέταση των οπτικών πεδίων αποτελούν το κλειδί για την εκτίμηση της γλαυκωματικής βλάβης.

Τομογραφία των οπτικών θηλών (HRT)
Με την τοπογραφία των οπτικών θηλών αναγνωρίζονται οι ασθενείς των οποίων η ανατομική κατασκευή του οπτικού τους νεύρου μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη γλαυκώματος. Αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο για την καταγραφή, την παρακολούθηση και τη συγκριτική μελέτη της διάγνωσης και διαχρονικής εξέλιξης του γλαυκώματος.

Γωνιοσκοπία
Με την εξέταση της γωνιοσκοπίας ο οφθαλμιατρος θα ελέγξει εάν η γωνία όπου η ίρις συναντά τον κερατοειδή είναι “κλειστή” ή “ανοικτή”. Αυτό βοηθά τον ιατρό να εντοπίσει εάν το γλαύκωμα είναι χρόνιο ή οξύ. 

Τα αποτελέσματα από αυτές τις εξετάσεις θα οδηγήσουν τους ιατρούς του ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στη διάγνωση του τύπου του γλαυκώματος. Η στάθμιση όλων των παραγόντων θα οδηγήσει στην έναρξη ή όχι της θεραπείας του γλαυκώματος

Η γνώμη σας
Περισσότερα