Θεραπευτική αντιμετώπιση

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση του γλαυκώματος

Πλην της φαρμακευτικής αγωγής, το γλαύκωμα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί και με εφαρμογή laser (Selective Laser Trabeculoplasty και Laser Ιριδοτομής)

Ειδικότερα:

Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)
To SLT αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγιση στη θεραπεία του γλαυκώματος. Μπορεί να εφαρμοσθεί ως συνακόλουθη της φαρμακευτικής αγωγής ή ως εναλλακτική θεραπεία εκεί όπου τα φάρμακα ή η χειρουργική επέμβαση έχουν αποτύχει. Επιπλέον, είναι μια ευέλικτη θεραπευτική προσέγγιση αφού μπορεί να επαναληφθεί –εάν κριθεί αναγκαίο- ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενούς.

Το SLT είναι μια ήπια μη-θερμική και μη-παρεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης της υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης που σχετίζεται με το γλαύκωμα. Μειώνει κατά 25% την ενδοφθάλμιο πίεση, σε ποσοστό 75% με 85% των ασθενών που έχουν υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία.

Σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με SLT, η φαρμακευτική αγωγή ή άλλες μορφές θεραπείας αποτελούν την ενδεδειγμένη μέθοδο αντιμετώπισης του γλαυκώματος.
 
Laser Ιριδοτομής (Laser Iridotomy)
To Laser ιριδοτομής χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερα εστιασμένη δέσμη φωτός για να δημιουργήσει μια οπή στο εξωτερικό άκρο της ίριδας. Το άνοιγμα αυτό επιτρέπει στο υδατοειδές υγρό του ματιού να κινείται ανάμεσα στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού και τον οπίσθιο θάλαμο, δηλ. την περιοχή πίσω από την ίριδα μειώνοντας έτσι την πίεση του ματιού. Το laser ιριδοτομής συνήθως αποτρέπει την αιφνίδια αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεση που μπορεί να συμβεί σε ένα οξύ επεισόδιο γλαυκώματος κλειστής γωνίας.

Κατά τη διάρκεια του laser κάποιοι έχουν την αίσθηση καύσου. Συνήθως όμως δεν αισθάνονται πόνο μετά το laser.

H θεραπεία με laser ιριδοτομής δε χρειάζεται νοσηλεία σε νοσοκομείο. Ο ιατρός θα πρέπει να εξετάσει τον ασθενή μία ώρα μετά την εφαρμογή του laser ενώ θα ορισθεί ένα πρόγραμμα επισκέψεων και παρακολούθησης μετά από αυτό.

Υπάρχει περίπτωση και μετά το laser ιριδοτομής να συνεχιστεί η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση. Ο ασθενής τότε χρειάζεται στενή παρακολούθηση και σε ορισμένα άτομα απαιτείται επιπλέον αντιμετώπιση, όπως η χρήση κολλυρίων, προκειμένου να μειωθεί η πίεση του ματιού.

Η γνώμη σας
Περισσότερα