Τύποι της Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς

 

Τύποι της Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας διακρίνεται σε δύο τύπους:

  • ξηρού τύπου ΗΕΩ και
  • υγρού τύπου ΗΕΩ.

Σε γενικές γραμμές, η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς ξηρού τύπου εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό και είναι συνήθως λιγότερο σοβαρή από την υγρού τύπου. Ωστόσω, και οι δύο τύποι προκαλούν βλάβη στην ωχρά κηλίδα και μπορούν να στερήσουν κεντρική όραση που σημαίνει ότι καταστρέφουν την εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η καθημερινότητα σε δραστηριότητες όπως ανάγνωση, οδήγηση κ.α. αγαπημένες ασχολίες.

Σε κάθε περίπτωση, η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση είναι κρίσιμη ώστε να αναχαιτιστεί ή καθυστερήσει η απώλεια της όρασης.

Έτσι, στην περίπτωση της ΗΕΩ ξηρού τύπου εάν η νόσος δεν διαγνωστεί στα πλαίσια του οφθαλμολογικού ελέγχου υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε προχωρημένο στάδιο αφού η επιδείνωση της νόσου είναι βραδύα και ανώδυνη και η δυνατότητα του άλλου οφθαλμού να καλύψει την αδυναμία του άλλου μπορεί να κρύψει την εξέλιξη της νόσου.

Αντίθετα, η ΗΕΩ υγρού τύπου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μη αναστρέψιμη απώλεια κεντρικής όρασης, συχνά μέσα σε διάστημα μερικών μηνών.

Η γνώμη σας
Περισσότερα