Θεραπευτικές επιλογές ΗΕΩ υγρού τύπου

 

Θεραπευτικές επιλογές ΗΕΩ υγρού τύπου

Φωτοπηξία με Laser
Με τη συγκεκριμμένη θερπαπεία, ο οφθαλμίατρο στοχεύει μια ακτίνα Laser υψηλής ενέργειας σε περιοχές όπου τα διαρρέοντα αιμοφόρα αγγεία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κεντρική όραση, εάν δεν αντιμετωπιστούν. Με τον τρόπο αυτό επιβραδύνεται η διαρροή υγρού και μειώνεται η ποσότητα του υγρού στον αμφιβληστροειδή.

Φωτοδυναμική Θεραπεία
Η φωτοδυναμική θεραπεία περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου και laser προκειμένου να σφραγιστούν τα διαρρέοντα αιμοφόρα αγγεία. Δρα σφραγίζοντας τα μη φυσιολογικά αιμοφόρα αγγεία στο πίσω μέρος του οφθαλμού.

Αnti-VEGF θεραπεία
Το “anti-VEGF” σημαίνει “αντι-αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας”. Πιστεύεται ότι ο VEGF πυροδοτοτεί τη μη φυσιολογική διαρροή και ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων στην ωχρά κηλίδα, η οποία θα οδηγήσει στην εμφάνιση οιδήματος. Τα αντι-VEGF φάρμακα ενίονται στον οφθαλμό έτσι ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η γνώμη σας
Περισσότερα