Συμπτώματα της ΗΕΩ υγρού τύπου

 

Συμπτώματα της ΗΕΩ υγρού τύπου

Θα είστε ίσως το πρώτο άτομο που θα εντοπίσει την έναρξη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου όταν παρατηρήσετε ότι η όρασή σας έχει ξαφνικά αλλάξει. Εάν έχετε ήδη ΗΕΩ ξηρού τύπου, μπορεί να παρατηρήσετε αρχικά μεταβολή στο Amsler Grid. Εάν δεν ξέρετε ότι έχετε κάποια μορφή ΗΕΩ, η όρασή σας μπορεί να θολώσει ξαφνικά, μπορεί να δείτε μια κενή κηλίδα στο οπτικό σας πεδίο ή να βλέπετε λυγισμένα ή κυματιστά πράγματα που θα έπρεπε να είναι ίσια.

Η μείωση στην ευαισθησία αντίθεσης συχνά συνοδεύει την παραμόρφωση και την απώλεια όρασης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυσκολία στη διάκριση ανάμεσα στην παρουσία και την απουσία φωτός. Η απώλεια της αντίληψης των χρωμάτων αποτελεί, επίσης, μέρος της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας.

Η γνώμη σας
Περισσότερα