Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς

 

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς

Τι είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση  Ωχράς
Η Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς κηλίδας είναι μια χρόνια, σχετιζόμενη με την ηλικία εκφυλιστική νόσος της ωχράς κηλίδας. H ωχρά είναι το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδή χιτώνα που είναι υπεύθυνη για την κεντρική όραση και μας επιτρέπει να βλέπουμε με μεγάλη ευκρίνεια, έτσι ώστε να αντιλαμβανόμαστε τις λεπτομέρειες της εικόνας.

Η ακριβής αιτιολογία παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη, ενώ υπολογίζεται ότι πάσχουν παγκοσμίως 25 εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 50 ετών. Τα άτομα που πάσχουν από Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς συχνά αναπτύσουν θολή όραση και δεν μπορούν να διακρίνουν τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά τους. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, αναπτύσσεται ένα σκότωμα στο κέντρο του οπτικού τους πεδίου που μεγαλώνει σε μέγεθος και η τελική φάση της πάθησης σχετίζεται με απώλεια της όρασης. 

 

Παράγοντες κινδύνου
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίο θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο την εμφάνιση ηλικιακής εκφύλισης ωχράς. Οι πλέον σημαντικοί -οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που μπορείτε να ελέγξετε- είναι:

  • κάπνισμα
  • δίαιτα χαμηλή σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία
  • υπερβολική έκθεση στον ήλιο
  • υψηλή αρτηριακή πίεση
  • υπερβολικό βάρος/παχυσαρκία

 

Ωστόσω, υπάρχουν και παράγοντες κινδύνου – οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει, όπως:

  • ηλικία – ο κίνδυνος αυξάνεται με την πάροδο των ετών
  • οικογενειακό ιστορικό
  • φύλο – οι γυναίκες είναι περισσότερο ευπαθείς
  • φυλή – τα άτομα καυκασιανής καταγωγής διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

 

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε προληπτική προσέγγιση και να προχωράτε σε αλλαγές στον τρόπο ζωής προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

 

Η γνώμη σας
Περισσότερα