Θεραπευτικές επιλογές στο Διαβητικό Οίδημα Ωχράς

 

Θεραπευτικές επιλογές Διαβητικού Οιδήματος Ωχράς 

Anti-VEGF θεραπεία
Πιστεύεται ότι ο VEGF πυροδοτεί την παθολογική διαρροή των αιμοφόρων αγγείων στην ωχρά κηλίδα, η οποία θα οδηγήσει στην εμφάνιση οιδήματος. Τα anti-VEGF φάρμακα ενίονται στον οφθαλμό σας ώστε να βοηθήσουν στην πρόληψη αυτού του φαινομένου.

Φωτοπηξία με Laser
Με τη συγκεκριμμένη θεραπεία, ο οφθαλμίατρος θα στοχεύσει μια ακτινα Laser υψηλής ενέργειας σε περιοχές όπου τα διαρρέοντα αιμοφόρα αγγεία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κεντρική όραση, εάν δεν αντιμετωπιστούν. Με τον τρόπο αυτό επιβραδύνεται η διαρροή υγρού και μειώνεται η ποσότητα του υγρού στον αμφιβληστροειδή.

Ενέσιμα κορτικοστεροειδή βραδείας απελευθέρωσης
Τοποθετείται στο πίσω μέρος του οφθαλμού ενέσιμο εμφύτευμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί να απελευθερώνει κορτικοστεροειδές για διάστημα έως και 3 έτη. Η θεραπεία αυτή δρα κυρίως βοηθώντας στη μείωση της σχετιζόμενης, με το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας, φλεγμονής.

Η γνώμη σας
Περισσότερα