Τα συμπτώματα του Διαβητικού Οιδήματος της Ωχράς

 

Τα συμπτώματα του Διαβητικού Οιδήματος της Ωχράς 

Με το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας, μπορεί να μην παρατηρήσετε αρχικά οποιαδήποτε μεταβολή στην όρασή σας. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η οράσή σας θα επιδεινωθεί και μπορεί να εμφανίσετε κάποια απώλεια της όρασης. Γιαυτό το λόγ είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά τους οφθαλμούς σας.

Η απώλεια της όρασης λόγω του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας μπορεί να δυσκολέψει ορισμένες δραστηριότητες -όπως είναι η ανάγνωση και η οδήγηση – επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα της ζωής σας.

Η εξέλιξη του διαβητικού οιδήματος της ωχράς είναι μια σταδιακή διαδικασία που προκαλεί έκπτωση της όρασης η οποία δεν παρατηρείται μέχρι να προσβληθεί το κέντρο της ωχράς κηλίδας. Μπορεί να μην εμφανίσετε συμπτώματα στα πρώιμα στάδια. Στα επόμενα στάδια, η όρασή σας ενδέχεται να θολώσει ή εμποδίζεται κατά περιοχές.

Η γνώμη σας
Περισσότερα