Τα συμπτώματα της απόφραξης φλέβας αμφ/δούς

 

Τα συμπτώματα της απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς

Με την απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς, τυχόν απώλεια της όρασης που μπορεί να εμφανίσετε συντελείται μόνο στον οφθαλμό που έχει προσβληθεί από τη νόσο. Η απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα και ορισμένα άτομα με απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς ενδέχεται να μην παρατηρήσουν κανένα σύμπτωμα. Επομένως, είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά τα μάτια σας. Όποτε εμφανιστούν συμπτώματα απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς, αυτά είναι:

  • θολή όραση
  • παραμορφωμένη όραση
  • αλλαγές στην αντίληψη των χρωμάτων
  • ήπια έως σημαντική απώλεια της όρασης.

Η έκταση της απώλειας της όρασης εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο έχει προσβληθεί ο αμφιβληστροειδής και ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να εκτελείται καθημερινές δραστηριότητες όπως είναι η ανάγνωση, η παρακολούθηση τηλεόρασης και η οδήγηση. 

Η γνώμη σας
Περισσότερα