Τονομέτρηση

 

Τονομέτρηση

Toνομέτρηση είναι η μέτρηση του τόνου δηλαδή της πίεσης του οφθαλμού.

Είναι μια γρήγορη και ιδιαίτερα εύκολη διαγνωστική εξέταση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο στην εκτίμηση διαφορών παθήσεων του οφθαλμού (π.χ. γλαύκωμα) όσο και στον προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό έλεγχο χειρουργικών επεμβάσεων (καταρράκτη, διαθλαστικών επεμβάσεων κ.α.)

 

Για τη συγκεκριμένη εξέταση χρησιμοποιούνται τόσο τονόμετρα επιπέδωσης όσο και τονόμετρα αέρος. Οι φυσιολογικές τιμές της ενδοφθαλμίου πιέσεως συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 12-22 mmHg.

Καμπύλη πιέσεως είναι το γράφημα που σχηματίζεται από τις μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης αρκετές φορές μέσα στην ημέρα.

Η γνώμη σας
Περισσότερα