Μέτρηση της χρωματικής αντίθεσης

 

Μέτρηση χρωματικής αντίθεσης φωτός

Τι είναι η αντίληψη της χρωματικής αντίθεσης του φωτός
Η ικανότητα της όρασης αξιολογείται κυρίως με την μέτρηση της οπτικής οξύτητας όπου ο ασθενής καλείται να διαβάσει έναν πίνακα (Snellen test) που περιλαμβάνει μαύρα γράμματα και αριθμούς σε άσπρο φόντο, τα οποία σταδιακά μικραίνουν.

Όμως ο πραγματικός κόσμος είναι γεμάτος από αντιθέσεις του γκρι όπου άτομα, ακόμα και εάν έχουν 10/10 όραση, είναι δυνατόν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να παρουσιάζουν φτωχή ικανότητα αντίληψης της χρωματικής αντίθεσης (poor contrast censitivity).

Πως μετράται η αντίθεση του φωτός και γιατί είναι χρήσιμη η μέτρησή της
Τα τεστ για την μέτρηση της αντίληψης της χρωματικής αντίθεσης (Contrast Censitivity Test) βαθμολογούν την ικανότητα κάποιου να διακρίνει αντικείμενα σε σχέση με το μέγεθος και την χρωματική τους αντίθεση σε συγκεκριμένο πλαίσιο (background). ΄Ετσι, κάποιοι ασθενείς π.χ. μπορούν να διακρίνουν μικρά αντικείμενα μόνο όταν είναι σε πολύ μεγάλη αντίθεση με το πλαίσιό τους.

Ασθενείς με χαμηλό βαθμό αντίληψης της χρωματικής αντίθεσης (low contrast censitivity) αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη βραδινή οδήγηση, όπως αδυναμία να διακρίνουν πολλές φορές φωτεινούς σηματοδότες ή ακόμα και πεζούς. Κάποιοι χρειάζονται επιπλέον φωτισμό για το διάβασμα και τα μάτια τους κουράζονται εύκολα όταν διαβάζουν ή βλέπουν τηλεόραση. Άτομα με χαμηλό βαθμό αντίληψης της χρωματικής αντίθεσης κινδυνεύουν να τραυματιστούν αφού δεν μπορούν να διακρίνουν σκαλοπάτια ή πεζοδρόμια ιδίου χρώματος.

 

Πολλές φορές ο χαμηλός βαθμός αντίληψης της χρωματικής αντίθεσης μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα κάποιων συγκεκριμένων παθήσεων όπως καταρράκτη, γλαυκώματος ή διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή να είναι προσωρινή μετεγχειρητική επιπλοκή ύστερα από διαθλαστική επέμβαση Lasik ή PRK. Η θολή όραση όμως δεν θα πρέπει να συγχέεται με μειωμένου βαθμού αντίληψη της χρωματικής αντίθεσης.

Η αντιμετώπιση των ασθενών με χαμηλό βαθμό αντίληψης της χρωματικής αντίθεσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνει με τη χρήση ειδικών φακών με κίτρινο φίλτρο που βοηθά στην βελτίωση της αντίθεσης. Επίσης πολλοί κατασκευαστές γυαλιών αναφέρουν ότι ο βαθμός αντίληψης της χρωματικής αντίθεσης είναι δυνατόν να βελτιωθεί με φακούς που έχουν σχεδιαστεί ειδικά (wavefront lenses) ώστε να αντισταθμίζουν τις υψηλού βαθμού εκτροπές (higher order aberrations). Σε κάποιες περιπτώσεις, η εξατομικευμένη θεραπεία με Lasik ( custom ή wavefront lasik) είναι δυνατόν να μειώσει τις υψηλού βαθμού εκτροπές που προκαλούν απώλεια της ικανότητας χρωματικής αντίληψης.

H μέτρηση της αντίθεσης του φωτός στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ για τη μέτρηση της χρωματικής αντίθεσης (contrast sensitivity test) διαθέτει το ΟPTEC 6500 – STEREO OPTICAL, το πλέον αξιόπιστο ηλεκτρονικό τεστ μέτρησης για ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Mε μια σειρά από τεστ (κοντινής και μακρινής απόστασης)καθορίζεται η οπτική λειτουργία ασθενών που πάσχουν από καταρράκτη, ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, κ.α. Επιπλέον, μετρώντας το βαθμό της χρωματικής αντίθεσης στην όραση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση, και συγκρίνοντας με το αντίστοιχο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα αξιολογούμε την ποιότητα της όρασης των ασθενών μας μετά από επέμβαση Lasik ή PRK.

Η γνώμη σας
Περισσότερα