Κορομέτρηση

 

Κορομέτρηση

H κορομέτρηση είναι μια ειδική εξέταση κατά την οποία εκτιμάται το μέγεθος της κόρης του οφθαλμού.

 

 

Στο διαθλαστικό προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση για τη διόρθωση της όρασής τους με excimer laser, η κορομέτρηση είναι μια απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική εξέταση αφού το μέγεθος της  αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο σχεδιασμό της εγχειρητικής διαδικασίας έτσι ώστε ο ασθενής να μην παρουσιάζει προβλήματα κατά τη νυχτερινή όραση.

Η γνώμη σας
Περισσότερα