Ενδοθηλιοσκόπηση

 

Ενδοθηλιοσκόπηση

Τι είναι η ενδοθηλιοσκόπηση
Η ενδοθηλιοσκόπηση είναι μια ειδική εξέταση όπου με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ο οφθαλμίατρος έχει τη δυνατότητα της απευθείας εικόνας του ενδοθηλίου του οφθαλμού και της μέτρησης του αριθμού των κυττάρων του.Τα ενδοθηλιακά κύτταρα του κερατοειδή έχουν σχήμα εξαγωνικό και κατά την παιδική ηλικία ο αριθμός τους κυμαίνεται από 3.500 έως 4.000 ανά mm2. Με την πάροδο της ηλικίας, ο αριθμός των κυττάρων μειώνεται με αποτέλεσμα οι ενήλικες να έχουν 1.500 έως 2.000 κύτταρα/mm2.

Γιατί γίνεται η ενδοθηλιοσκόπηση
Η κύρια λειτουργία του ενδοθηλίου είναι να απομακρύνει το υγρό από το στρώμα του κερατοειδούς επιτρέποντας έτσι στον κερατοειδή να παραμένει οπτικά διαυγής. Ορισμένες παθήσεις οι οποίες προκαλούν βλάβες στο ενδοθήλιο, όπως η διστροφία του Fuchs, οδηγούν σε ενδοθηλιακές αλλοιώσεις και τελικά σε οίδημα του κερατοειδή. Επίσης, βλάβες στο ενδοθήλιο μπορεί να προκληθούν είτε μετά από τραύμα είτε μετά την αφαίρεση ενός πολύ ώριμου καταρράκτη όπου μπορεί να οδηγήσει σε ενδοθηλιακές αλλοιώσεις και τελικά μείωση του αριθμού των κυττάρων. Κάποιες φορές, ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε επέμβαση καταρράκτη με προεγχειρητικά σχετικά μικρό αριθμό ενδοθηλιακών κυττάρων χρειάζονται περισσότερο χρόνο προκειμένου να αποκατασταθεί το οίδημα του κερατοειδή μετά την επέμβαση. Νεώτεροι ασθενείς αναρρώνουν σχετικά πολύ ευκολότερα μετά από τραύμα του ενδοθηλίου γιατί έχουν μεγαλύτερο αριθμό ενδοθηλιακών κυττάρων συγκρινόμενοι με ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.

 

Σήμερα, οι οφθαλμίατροι στηρίζονται στην ενδοθηλιοσκόπηση προκειμένου να εξετάσουν τη μορφολογία του ενδοθηλίου σε μεγέθυνση και τον αριθμό των κυττάρων του. Επιπλέον με την εδοθηλιοσκόπηση ο οφθαλμίατρος ενημερώνεται ταυτόχρονα για το πάχος του κερατοειδή ενώ με κάποιους αλγόριθμους μπορεί να καθοριστεί το ποσοστό των κυττάρων που παρουσιάζουν πολυμεγαθισμό και πλεομορφισμό.

H ενδοθηλιοσκόπηση στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ για την εξέταση της ενδοθηλιοσκόπησης και τη μέτρηση του αριθμού των ενδοθηλιακών κυττάρων διαθέτει το Specular Microscope SP-2000P της TOPCON, ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και αξιόπιστο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Η γνώμη σας
Περισσότερα