Διαγνωστική προσέγγιση

Η διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του Αμφιβληστροειδή

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ διαθέτει μια από τις πλέον σύγχρονες μονάδες για τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του αμφιβληστροειδή.

Συγκεκριμένα, είναι εξοπλισμένο με:

1. Ειδική φωτογραφική κάμερα βυθού TOPCON TRC-50DX.

Με το ολοκληρωμένο λογισμικό πρόγραμμα VISUPAC δίνεται η δυνατότητα για:

• Εγχρωμη φωτογράφιση βυθού

• Ανέρυθρη φωτογράφιση βυθού

• Φωτογράφιση προσθίου ημιμορίου

• Ψηφιακή φλουοροαγγειογραφία

• Αγγειογραφία με ινδοκυανίνη

Με την εφαρμογή των ανωτέρω προσφέρεται ακριβής, γρήγορη και τεκμηριωμένη διαγνωση για τις περισσότερες παθήσεις του αμφιβληστροειδή όπως ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας με πιθανή ανάπτυξη χοριοειδικών νεοαγγειακών μεμβρανών, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδή, ωχροπάθειες ποικίλης αιτιολογίας και πολλών άλλων συχνών ή σπανίων παθολογικών καταστάσεων του αμφιβληστροειδή.

Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να πάρει τα αποτελέσματα της εξέτασής του σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, την ίδια ημέρα έτσι ώστε να αρχίσει έγκαιρα την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή.

2. Οπτική Τομογραφία - OCT (Optical Coherence Tomography).

Είναι μια μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης της ανατομίας του αμφιβληστροειδούς. Μας δίνει τη δυνατότητα μέτρησης του πάχους του και αναγνώρισης και μελέτης των διαφόρων στοιβάδων του. Είναι απαραίτητη εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς όπως εκφύλιση της ωχράς σχετιζόμενη με την ηλικία, οπή ωχράς, επαμφιβληστροειδική μεμβράνη, κυστοειδές οίδημα της ωχράς, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Επιπλέον η συμβολή της συγκεκριμένης εξέτασης είναι ιδιαίτερα σημαντική στην καταγραφή της μορφολογίας της οπτικής θηλής.

To ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ είναι εξοπλισμένο με τη πλέον σύγχρονη οπτική τομογραφία CIRRUS OCT για την λεπτομερή απεικόνιση της δομής του αμφιβληστροειδή δίνοντας τη δυνατότητα in vivo οπτικής βιοψίας του εξεταζόμενου ιστου. Η ταχύτητα, η διακριτική ικανότητα και ηεπαναληψιμότητα της εξέτασης που προσφέρει η CIRRUS HD-OCT επιτρέπουν την καλύτερη καταννόηση των παθολογοανατομικών μεταβολών καθώς και την αντικεμενική αξιολόγηση της εξέλιξης και την ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής στις περισσότερες παθολογικές καταστάσεις του οπίσθιου πόλου.

endpage

Image Map