Αποκόλληση του Αμφιβληστροειδή

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση ρωγμών (μικρά σχισίματα) στο χιτώνα του αμφιβληστροειδή  είναι απαραίτητη για την πρόληψη της εξέλιξής τους σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδή. Οι ρωγμές αυτές είναι συχνές σε άτομα με υψηλή μυωπία στα οποία ο αμφιβληστροειδής έχει συχνά αδύνατα σημεία, σε άφακους ή ψευδοφακικούς ασθενείς μετά από εγχείρηση καταρράκτη αλλά και στο γενικό πληθυσμό όταν προϋπάρχουν συγκεκριμένες εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδή.

Συνήθη συμπτώματα είναι η εμφάνιση φωταψιών (λάμψεων), η παρουσία μυιοψιών (μυγάκια) και η πιθανή παρουσία σκοτώματος στο οπτικό πεδίο αν έχει συμβεί ήδη αποκόλληση αμφιβληστροειδή.

endpage

Image Map