Αγγειακές αποφράξεις

H συνήθης αιτία για την αιφνίδια απώλεια της όρασης σε ηλικιωμένους συνήθως ασθενείς αποτελούν οι αποφράξεις των αγγείων του αμφιβληστροειδή . Μπορεί να οφείλονται είτε σε απόφραξη λόγω εμβολής- για παράδειγμα αρτηρίας του αμφιβληστροειδή  - είτε σε απόφραξη λόγω θρόμβωσης κάποιας αμφιβληστροειδικής φλέβας.

Συμπτώματα των αγγειακών αποφράξεων είναι η αιφνίδια, πλήρης ή μερική απώλεια της όρασης ή το θάμβος της όρασης ή η απώλεια ενός τμήματος του οπτικού πεδίου. Απαραίτητη είναι η άμεση οφθαλμολογική εξέταση και η διάγνωση της παθολογικής κατάστασης καθώς σε μερικές περιπτώσεις η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη διατήρηση της όρασης του ασθενούς.

Οι ασθενείς που έχουν αντιμετωπίσει αγγειακές αποφράξεις αρτηριών ή βλεφών του αμφιβληστροειδή  χρειάζονται μακροχρόνια παρακολούθηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση δευτερογενών επιπλοκών των αγγειακών αποφράξεων όπως η ανάπτυξη παθολογικών νεοαγγείων που μπορούν να αιμορραγήσουν μέσα στον οφθαλμό και η αντιμετώπιση τυχόν αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης. 

endpage

Image Map