Κορομέτρηση

Άτομα με μεγάλη κόρη, μετά από διαθλαστική επέμβαση συχνά παραπονιούνται –κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες- για ενοχλήσεις στην όραση, όπως λάμψεις ή θάμβος.

Κατά το διαθλαστικό προεγχειρητικό έλεγχο, ο οφθαλμίατρος με ένα ειδικό όργανο μέτρησης της κόρης -το κορόμετρο- θα μετρήσει το μέγεθός της - μία καθοριστικής σημασίας προεγχειρητική μέτρηση για το σχεδιασμό της εγχειρητικής διαδικασίας έτσι ώστε ο ασθενής, μετεγχειρητικά, να μην παρουσιάζει προβλήματα κατά τη νυχτερινή όραση.

Για τη μέτρηση του μεγέθους της κόρης το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ διαθέτει το πλέον αξιόπιστο κορόμετρο COLVARD.

endpage

Image Map