Ενδοθηλιοσκόπηση κερατοειδούς

H ενδοθηλιοσκόπηση είναι μια ειδική εξέταση όπου με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ο οφθαλμίατρος έχει τη δυνατότητα της απευθείας εικόνας του ενδοθηλίου του οφθαλμού και της μέτρησης του αριθμού των κυττάρων του.

Έτσι, με την ενδοθηλιοσκόπηση μετράται ο αριθμός και αξιολογείται η μορφολογία των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς.

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ για την εξέταση της ενδοθηλιοσκόπησης διαθέτει το Specular Microscope SP-2000P, ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και αξιόπιστο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

endpage

Image Map