Αμπερομέτρηση

Η αμπερομέτρηση είναι μια εξειδικευμένη εξέταση με την οποία καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα ιδιαίτερα διαθλαστικά σφάλματα-εκτροπές (high order abertations) του οπτικού συστήματος κάθε ασθενούς.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη μέτρηση προσφέρουν τη δυνατότητα στο χειρουργό να εφαρμόσει εξατομικευμένη θεραπεία προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες οπτικές ανάγκες του ασθενούς εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή ποιότητα όρασης, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ διαθέτει το σύστημα αμπερομέτρησης ALLEGRO Analyzer Blue Line.

endpage

Image Map