Προεγχειρητικός έλεγχος

Στο τμήμα προεγχειρητικού ελέγχου της Μονάδας Εxcimer Laser του ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ο ασθενής υποβάλλεται σε πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο με μια σειρά ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων που στόχο έχουν:

  • να αξιολογήσουν εάν ο ασθενής πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να υποβληθεί με ασφάλεια σε διαθλαστική επέμβαση
  • να καθοριστεί με ακρίβεια τόσο το μέγεθος του κερατοειδικού ιστού που πρέπει να φωτοαφαιρεθεί με το excimer laser όσο και να επιλεγεί η κατάλληλη για τον κάθε ασθενή χειρουργική μέθοδος.

Το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας Εxcimer Laser του ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ βρίσκεται κοντά σας προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία της στις υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες που σας προσφέρει.

endpage

Image Map