Έλεγχος της διάθλασης σε παιδιά

Αυτόματο διαθλασίμετρο Plusoptix

Η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός δεν είναι δυστυχώς προνόμιο μόνο των ενηλίκων. Mε το παιδικό διαθλασίμετρο Plusoptix, χωρίς επαφή με το μικρό παιδί, δίνεται η δυνατότητα μέτρησης της οπτικής οξύτητας.

endpage

Image Map