Τοπογραφία κερατοειδούς

Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ένας έγχρωμος τοπογραφικός χάρτης επάνω στον οποίο αναπαρίσταται χρωματικά η κατανομή της διαθλαστικής ισχύος της επιφάνειας του κερατοειδούς, από το κέντρο έως την περιφέρειά του. ΄Οπως οι γεωγραφικοί χάρτες με τα χρώματα απεικονίζουν τη διαμόρφωση του εδάφους, έτσι και οι τοπογραφικοί χάρτες απεικονίζουν τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη διαθλαστική δύναμη του ματιού.

H απεικόνιση, όχι μόνο της πρόσθιας αλλά και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς μέσα από την τοπογραφία, επιτρέπει στο χειρουργό να καθορίσει με ακρίβεια, εάν μπορεί κάποιος να υποβληθεί με ασφάλεια σε διαθλαστική επέμβαση.

Συγκεκριμένα, προεγχειρητικά, ο χειρουργός με τη βοήθεια της τοπογραφίας:

  • Μπορεί να αποκλείσει από την επέμβαση ασθενείς με αρχόμενο κερατόκωνο.
  • Να αναβάλλει την επέμβαση εάν υπάρχουν τοπογραφικές αλλοιώσεις σε ασθενείς που φορούσαν φακούς επαφής μέχρι την επάνοδο της κερατοειδικής τοπογραφίας στο φυσιολογικό.
  • Από ένα πλήθος παραμέτρων της τοπογραφίας, να λάβει σοβαρά υπόψιν του τη διαμόρφωση της κερατοειδικής επιφάνειας κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της διαθλαστικής επέμβασης.

Μετεγχειρητικά, η μελέτη των έγχωμων τοπογραφικών χαρτών βοηθά στην άμεση και μακροχρόνια αξιολόγηση του αποτελέσματος.

To ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ διαθέτει δύο συστήματα τοπογραφίας κερατοειδούς για την ακριβή και λεπτομερή απεικόνιση της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή:

  • ΟRBSCAN IIz
  • PENTACAM Allegro Oculyzer

endpage

Image Map