Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος

Στη διάρκεια αυτού του ελέγχου, ο οφθαλμίατρος θα εξακριβώσει την καλή υγεία των ματιών σας. Θα εξετάσει το βυθό, τον κερατοειδή και τον αμφιβληστροειδή των ματιών σας. Θα μετρήσει την οπτική σας οξύτητα, την ενδοφθάλμιο πίεση και την ποσότητα των δακρύων σας. Θα αποκλείσει την πιθανότητα να πάσχετε από οφθαλμολογικές παθήσεις οι οποίες αποτελούν αντένδειξη για την εφαρμογή του laser.

Θυμηθείτε: εάν φοράτε φακούς επαφής, είναι απαραίτητο πριν τον προεγχειρητικό έλεγχο να τους έχετε βγάλει και να φοράτε τα γυαλιά σας. Οι φακοί επαφής μεταβάλλουν το σχήμα του κερατοειδή, ανάλογα με τον τύπο φακών που φοράτε. Αν δε βγάλετε τους φακούς επαφής για όσο διάστημα απαιτείται ώστε ο κερατοειδής να ανακτήσει το φυσιολογικό του σχήμα προ της επέμβασης, μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές περιλαμβάνουν ανακριβείς προεγχειρητικές μετρήσεις και εγχειρητικό σχεδιασμό, καταλήγοντας έτσι μετεγχειρητικά σε μη ικανοποιητική όραση.

Έτσι, αν φοράτε:

  • μαλακούς φακούς επαφής, πρέπει να σταματήσετε να τους φοράτε δέκα ημέρες πριν από τον προεγχειρητικό έλεγχο
  • τορικούς φακούς επαφής ή άκαμπτους αεροδιαπερατούς φακούς, να μην τους φοράτε για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν
  • σκληρούς φακούς επαφής, απαιτείται να μην τους φοράτε για τουλάχιστον ένα μήνα πριν την επέμβαση.

endpage

Image Map