Παχυμετρία κερατοειδούς

H παχυμετρία αποτελεί υψηλής σημασίας προεγχειρητική εξέταση για ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εξέταση της παχυμετρίας σε συνδυασμό με το βαθμό του οπτικού σφάλματος που πρόκειται να διορθωθεί και το υπολοιπόμενο μετά την επέμβαση πάχος του κερατοειδή που θα προκύψει, καθορίζουν προεγχειρητικά εάν ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί με ασφάλεια σε διαθλαστική επέμβαση.

Έτσι, το αποτέλεσμα της παχυμετρίας αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία αφού μπορεί να αποκλείσει κάποιον υποψήφιο για διαθλαστική επέμβαση εάν οι τιμές της συγκεκριμένης εξέτασης δεν εμπίπτουν μέσα στα ασφαλή όρια που επιτρέπουν την εφαρμογή του laser.

Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι προκειμένου να μετρήσουμε το πάχος του κερατοειδή:

  • Υπερηχητική παχυμετρία: είναι η περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος παχυμετρίας
  • Τοπογραφία κερατοειδούς ORBSCAN: παράλληλα με την τοπογραφική ανάλυση δίνει μετρήσεις του πάχους του κερατοειδή στα διάφορα σημεία του
  • Ενδοθηλιακό μικροσκόπιο: χωρίς η χρήση του να απαιτεί επαφή με τον κερατοειδή, παράλληλα με τη μορφολογία του ενδοθηλίου και τον αριθμό των ενδοθηλιακών κυττάρων, μετρά και το πάχος του κερατοειδή.

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για τη μέτρηση του πάχους του κερατοειδή:

  • Υπερηχητική παχυμετρία NIDEK UP-1000
  • Παχυμετρία TOMEY SP-100
  • Pocket Pachymeter – QUANTEL MEDICAL
  • Τοπογραφία κερατοειδούς ORBSCAN IIz
  • Ενδοθηλιακό μικροσκόπιο SP-2000p TOPCON

endpage

Image Map