Μέτρηση Κερατοειδικής Υστέρησης

Οcular Response Analyzer (ORA)

Με τη συγκεκριμένη εξέταση μετρώνται τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κερατοειδή και ο οφθαλμίατρος λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις ελαστικές του ιδιότητες. Η συγκεκριμένη εξέταση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ασθενή αφού αποκλείει από διαθλαστική επέμβαση όσους έχουν προδιάθεση για κερατόκωνο, προλαμβάνοντας έτσι τη μετεγχειρητική κερατεκτασία.

Το  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ είναι εξοπλισμένο με το ORA – Reichenrt έτσι ώστε να εξασφαλίζει στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο και μετεγχειρητική παρακολούθηση.

endpage

Image Map