Μέτρηση Αντίθετης του Φωτός

Contrast Sensitivity Test (CST)

Στις καθημερινές συνθήκες, η όρασή μας δε λειτουργεί μόνο σε αντίθεση του μαύρου και του άσπρου. Συνήθως, το μάτι μας καλείται να αναγνωρίσει αντικείμενα διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτός όπως ομίχλη, νυχτερινό φως, έντονη ηλιακή ακτινοβολία κ.λ.π. Σε πολλές οπτικές ανωμαλίες παρατηρείται απώλεια όρασης κάτω από ανάλογες καταστάσεις. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από μειωμένη χρωματική αντίληψη της αντίθεσης του φωτός και μεταφράζεται σε κακή ποιότητα όρασης.

Με τη μέτρηση της χρωματικής αντίθεσης του φωτός μέσω του Contrast Sensitivity Test, προεχειρητικά και μετεγχειρητικά, κάνουμε ένα βήμα παραπάνω: έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε όχι μόνο τη μετεγχειρητική βελτίωση της οπτικής οξύτητας του ασθενή αλλά και την ποιότητα της όρασής του – έναν παράγοντα ιδιαίτερα σημαντικό στην ποιότητα του μετεγχειρητικού αποτελέσματος.
Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ για τη μέτρηση της χρωματικής αντίθεσης (contrast sensitivity test) διαθέτει το ΟPTEC 6500 – STEREO OPTICAL, το πλέον αξιόπιστο ηλεκτρονικό τεστ μέτρησης για ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Mε μια σειρά από τεστ (κοντινής και μακρινής απόστασης) μετρώντας το βαθμό της χρωματικής αντίθεσης στην όραση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση, και συγκρίνοντας με το αντίστοιχο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα αξιολογούμε την ποιότητα της όρασης των ασθενών μας μετά από επέμβαση Lasik ή PRK.

endpage

Image Map